Connect with us

Despre Noi

2. Comunicat site achiz. combustibil

SIBARO SRL

în cadrul proiectului „MICCA –  Măsuri integrate de creștere a calificării angajaților, cod SMIS 135102, finanţat din Programul Operaţional Capital Uman,  

Prioritatea de investiţii 10.iii: Imbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârsta într-un cadru formal, non – formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forței de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite.

Obiectivul specific 6.12: Creşterea participării la programele de formare profesională continua, cu accent pe cei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în context non – formal şi informal, procedează la achiziţia directă de:

 

–      Combustibil  

        Cod CPV: CPV:09130000-9

Valoarea estimată a achiziţiei conform bugetului proiectului este de  22.289,25 lei  cu TVA.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare este preţul cel mai scăzut cu respectarea prevederilor specificatiei tehnice şi încadrarea în bugetul aprobat.

 

 

Specificaţia tehnică a achiziţiei se pune la dispoziţia ofertanţilor care o pot ridica de la sediul

SIBARO SRL (suport hârtie/electronic) sau poate fi solicitată şi transmisă acestora prin e-mail (forma electronică). Specificaţia cuprinde tipul de combustibil (inclusiv cod CPV) şi cantităţile necesare.

 

 

Pentru orice informaţii vă invităm la sediul nostru din Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Csoma Sandor nr.3 sau să ne contactaţi la telefon 0268 313457  ; email: sibarocertificate@yahoo.com; pers. de contact: Vegh Sabina-Dorina – tel.0722 982 316;

 

Operatorii economici interesaţi vor depune  ofertele de preţ, la SIBARO SRL Sfântu Gheorghe,

Str. Korosi Csoma Sandor nr.3 sau prin email: sibarocertificate@yahoo.com, până cel târziu 24.03.2021 orele 16,00.

Apasă pentru a comenta

Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/cristisibaro/public_html/wp-content/themes/the-league/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Mai Multe din Despre Noi