Connect with us

Despre Noi

3. Comunicat site achiz. servicii organizare evenimente

SIBARO SRL

În cadrul proiectului „MICCA –  Măsuri integrate de creștere a calificării angajaților”, cod SMIS 135102, finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Obiectivul specific 6.12: Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe cei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in context non – formal si informal, procedeaza la achizitia directa de:

Servicii organizare evenimente / campanii de informare promovare FPC  în județele Covasna, Harghita, Mureș și Brașov   –  79952000 – 2

 

Valoarea estimată a achizitiei conform bugetului proiectului este de 40.000,00 lei cu TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut cu respectarea prevederilor specificatiei tehnice si incadrarea in bugetul aprobat.

Specificatia tehnică a achiziției se pune la dispozitia ofertanților care o pot ridica de la sediul SIBARO SRL (suport hartie/electronic) sau poate fi solicitată și transmisă acestora prin e-mail (forma electronică).

Specificatia tehnica cuprinde serviciile si produsele care trebuiesc asigurate pentru fiecare eveniment și după caz, cantitățile necesare.

Sursa de finantare:FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

 

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii

Prețul din Formularul de Oferta va reprezenta prețul total al produsului livrat (cu TVA)  și va fi exprimat în lei.

Oferta se va depune electronic, la urmatoarea adresa: sibarocertificate@yahoo.com  sau în plic la următoarea adresa: str.Korosi Csoma Sandor nr.3, mun.Sfântu Gheorghe jud.Covasna

Data limită pentru depunerea ofertei este 10.06.2021  orele 16,00.

Ofertele depuse la o altă adresă decât cele specificate mai sus, sau după data și ora stabilite în

acest sens, vor fi respinse.

Oferta are caracter ferm pe toată durata de îndeplinire.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail: sibarocertificate@yahoo.com sau la tel: 0267-313457/ 0722 982 316.

10.05.2021

Apasă pentru a comenta

Warning: Undefined variable $user_ID in /home3/cristisibaro/public_html/wp-content/themes/the-league/comments.php on line 48

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Mai Multe din Despre Noi