Connect with us

INSTALAȚII

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR

blank

DESCRIEREA CALIFICĂRII

Electricianul în construcții realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc.
Electricianul în construcții se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în țevi de protecție sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalațiile menționate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor în doze și la echipamentele electrice, verifică și pune în funcțiune instalațiile electrice realizate.

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE EVALUARE:
Dacă știi să realizezi instalații electrice de joasă și medie tensiune, să pozezi cabluri și conductoare, să realizezi conexiunea cablurilor, să verifici continuitatea electrică a circuitelor realizate, să realizezi montajul instalațiilor aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC, să realizezi montajul tabloului electric de distribuție, să utilizezi voltampermetrul și alte aparate de măsurare specifice, însă nu deții dovada calificării, atunci înscrie-te la acest program de calificare ce îți oferă posibilitatea de a obține în numai câteva zile o DIPLOMĂ RECUNOSCUTĂ.

CUI SE ADRESEAZĂ?
Programul de evaluare se adresează tuturor persoanelor care:
• doresc să obţină o calificare în domeniu;
• dețin cunoștințe teoretice si experienţă practică (cunosc meserie) dar nu pot face dovada calificării;
• doresc să fie evaluate (să susțină un examen) în vederea recunoaşterii și certificării competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau pe alte căi non-formale.

ÎN CE CONSTĂ EVALUAREA (EXAMENUL)
Procesul de evaluare este etapizat şi presupune aplicarea unor metode şi instrumente de evaluare destinate recunoaşterii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale dobândite pe căi non-formale sau informale (fie la locul de muncă, fie în mediul familial sau în timpul liber – fără să fi urmat un program de formare profesională în acest sens).
Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale se face pe baza STANDARDULUI OCUPAŢIONAL şi oferă garanţia că persoana certificată a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în acest standard.

METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE CE POT FI UTILIZATE
Test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă ce va urmări testarea cunoştinţelor teoretice);
Întrebări orale şi observare directă în condiţii reale de muncă sau simulare (proba practică ce va urmări verificarea deprinderilor practice);
• Raport din partea altor persoane (recomandare) / poze de la locul de muncă/ portofoliu cu lucrări anterioare (dovezi suplimentare solicitate pentru a demonstra veridicitatea experienţei profesionale).

COMPETENŢE EVALUATE
• Lucrul în echipă
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Dezvoltarea profesională
• Organizarea locului de muncă
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Întreţinerea echipamentelor de lucru
• Asigurarea calităţii lucrărilor executare
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Montajul traseelor de cablu
• Pozare cabluri și conductoare
• Realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor de joasă și medie tensiune
• Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC
• Montarea tablourilor electrice de distribuție
• Realizarea instalației de paratrăsnet și a prizei de pământ

TIP CERTIFICAT OBȚINUT
Certificat de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.
Certificatul de competente profesionale are aceeași valoare ca și certificatul de absolvire, respectiv de calificare, în baza Ordinului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004, Art.33, alin.1-3, care prevede:
”(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente.
(2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
(3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.”

DURATA
Procesul de evaluare poate dura între 2 și 30 de zile.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Copie carte de identitate
2. Copie certificat de naștere
3. Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
4. Orice document de studii

blank

  TELEFON I Whatsapp 
  + 40 760 666 459
  + 40 721 297 106

  EMAIL 
  sibarocertificate@yahoo.com
  office@sibaro.ro

  SECRETARIAT
  Luni – Vineri I orar 08:00 – 16:00
  Str. Körösi Csoma Sándor, nr. 3, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna
  Tel: 0267 313 457
  Fax: 0367 802 680

  Apasă pentru a comenta

  Leave a Reply

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  blank

  INDUSTRIA LEMNULUI

  TÂMPLAR UNIVERSAL

  blank

  INDUSTRIA LEMNULUI

  GATERIST LA TĂIAT BUȘTENI

  blank

  SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE

  ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU

  blank

  SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE

  BĂIEȘ

  blank

  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

  CAMERISTĂ

  blank

  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

  ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ

  blank

  CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

  ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

  blank

  CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

  STIVUITORIST (Fără I.S.C.I.R.)

  blank

  MECANICĂ FINĂ, ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ

  SUDOR

  blank

  SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE

  INFIRMIERĂ

  Mai Multe din INSTALAȚII